Info o turistickém značení - drobné úpravy - Moravskoslezské Beskydy
Zpět na hlavní stránku
autor: Alexander Török |

1. Modrá č. 2243 - úsek Kozinec - Ostrý dle nařízení CHKO Beskydy změněna místo hřebenem západním úbočím po lesní cestě přes Biernač - 5 km ( v úseku 1.5 km souběh se Biernač - Ostrý žlutou směr Tyra
2. Žlutá 7894 - od Třince nemocnice Sosna nevede pod Jahodnou, ale stále silničkou rovně, kde se pak napojí na červenou - směr Čantorye ( zkrácení přístupu, narovnání i menší převýšení na Čantoryi.
3. Žlutá 7899 ze sedla pod Stožkem směr Zimný na posledním úseku neklesá hned do osady, ale vede ještě kousek hřebenem zhruba západním směrem, až se setká s červenou a s ní pak dolů do osady Zimný. Dochází tím k zlepšení pro turisty jdoucí od Filipky směr Stožek ( hraniční hřeben ), aby nemuseli scházet dolů do osady Zimný a znovu stoupat na hřeben. Nyní je v realizaci prodloužení této žluté trasy ze Zimného po zásobovací cestě až do Radvanova, kde se napojí na bývalou žlutou ( nyní modrou ) - viz následující změna
4. Žlutá 7877 Jablunkov - Groníček - změněna na modrou, tím je zajištěna návaznost stejné barvy od hraniiční hřebenovky, navíc nyní může vést v Jablunkově na žel.st. (J.-Návsí) místo na aut.st., což je turisty více vyhledáváno. Souvisí i s předchozí změnou.
5. Modrá 2283 - dle žádosti Městského infocentra Jablunkov prodloužena od aut.stan. přes náměstí a lokalitu Bělá - přes žel. trať a pílu do Bocanovic žst.
6. Modrá 2245 - prodloužení ze žst. Mosty zastávka přes Jablunkovský průsmyk na Stud(e)ničný, kde se spojí s červenou Mosty - Girová.
7. 4852 - připravuje se prodloužení zelené z Řeky do Smilovic.
V souvislosti s realizací udržovaných stop pro lyžaře v MS kraji jsme vyznačili lyžařskou červenou značku ( místo bílých pruhů oranžové ) od chaty na M. Javorovém po lesní vrstevnicové cestě úbočím Smrčiny do sedla Kalužný. Trasa je lyžaři v zimě velmi využívaná.Od sedla Kalužný možno pokračovat již po normální modré ( udržovaná stopa ) na Ostrý nebo opačně na Kamenitý a dále na Slavíč.

Alexander Török
KČT značkařský obvod Karviná


Počet přístupů: